De Roever Management & Consultancy

A Wealth of Knowledge
 

Diensten 

  •  Strategisch advies: Ziet u ook wel eens een kans voorbij komen, maar weet u niet goed wat u ermee aan moet? Of heeft u een event, project of organisatie die in de juiste richting gebracht moet worden? Dan kan strategisch advies handig zijn. Een paar andere, ervaren ogen die de situatie snel en adequaat in kunnen schatten en die direct met een concreet en toekomstgericht advies kunnen komen. Dat biedt De Roever Management & Consultancy. Met zijn jarenlange ervaring in grote en minder grote organisaties en bij een keur aan verschillende nationale & internationale projecten en events, kan Jeroen vaak snel kansen, bedreigingen en de mogelijk te volgen route uitstippelen. Vervolgens kan hij die route omzetten in een concreet plan en advies dat van uw uitdaging een echte 'revenue driver' voor uw organisatie kan maken. Grote organisaties als het IOC en de meerdere nationale en internationale organisaties maken al gebruik van Jeroen zijn kennis, bent u de volgende?
  • Implementatie: Naast het geven van strategisch advies kan De Roever Management & Consultancy, desgewenst de adviezen ook op een goede en efficiënte wijze in uw organisatie implementeren. Door organisaties goed te leren kennen en te zien wat er gevraagd wordt bij een dergelijk implementatieproces kan je mogelijke toekomstige problemen grotendeels voorkomen. Implementatie gaat over duidelijkheid, begrip en de ruimte voor u en uw werknemers om deel uit te maken van het proces. Een onafhankelijk implementatie-manager of consultant kan de partijen binnen uw organisatie op een efficiënte manier binden in het gezamenlijke doel en zorgen dat iedereen zijn schouders onder het faciliteiten daarvan zet. Zo blijven plannen niet alleen plannen, maar worden ze ook realiteit.      
  • Bid Management & Advies: Steeds meer Nederlandse sport- en evenementen organisaties zien de waarde in van het organiseren van grote (sport) evenementen. Nederland heeft een grote evenementen ambitie en staat internationaal bekend als vruchtbare grond voor het organiseren van kleine, maar zeker ook de grote en complexe, evenementen. De Roever Management & Consultancy is thuis in het internationale netwerk van event organisatoren, maar belangrijker nog event-owners en heeft een diepgaand begrip van de politieke, maatschappelijke, commerciële en operationele elementen die leiden tot een succesvol bid. In haar jarenlange samenwerking met organisaties als het IOC en verschillende Internationale Sportbonden en Sponsors, heeft Jeroen ongeëvenaarde ervaring en kennis opgedaan over de afweging van verschillende stakeholders bij de toewijzing en organisatie van grote (sport) evenementen. Een bid winnen is een gecompliceerd proces en een stevige onderhandeling; De Roever kan u begeleiden om de juiste afwegingen te maken voor, tijdens en na een bid en uw ambitie vertalen in een succesvol event. 
  • Ticket- en Hospitality Strategie & Sales: Entreekaarten en Hospitality zijn belangrijke inkomstenbronnen voor elke event-organisator, maar brengen tegelijkertijd ook risico en mogelijke complicaties met zich mee. Hoe optimaliseer je de verkoop van Tickets en Hospitality rondom je evenement, wie schrijf je aan, bij welke doelgroepen of organisaties past je product en hoe bereik je ze? Waarin is jouw event anders dan alle andere evenementen en hoe spreekt jouw evenement de taal van je doelgroep. Kortom hoe bouw je een succesvol Ticketing en/of Hospitality programma voor je event? Het zijn vragen waar elke event-organisator mee kampt. Jeroen heeft een breed netwerk en jarenlange ervaring op het gebied van Entreekaarten en Hospitality rondom grote evenementen. Hij kent de spelers, heeft een goed begrip van de parameters die een succesvol Ticketing/ Hospitality programma beïnvloeden en kan putten uit een groot aantal succesvolle en minder succesvolle business cases. 
  • Operations & Project Management: Grotere en kleine evenementen zijn bijna altijd ingericht op project basis. Er is een zogenaamde levenscyclus ('lifecycle') waarin het evenement verschillende fases doormaakt. Elke fase verlangt een andere benadering en andere kwaliteiten. Dit maakt het moeilijk om voor de verschillende fases de juiste mensen te vinden, omdat ze in veel gevallen slechts een deel van het evenement voor hun rekening nemen of hun expertise pas in een bepaald traject relevant wordt. Dan is het prettig om te weten dat er ervaren projectmanagers voor handen zijn die afhankelijk van de benodigde expertise het werk uit handen kunnen nemen en een bijzondere kwaliteit kunnen toevoegen. Zo'n projectmanager is Jeroen. Groot geworden in projectmanagement, beschikt Jeroen over alle kwaliteiten die een project on track, on time en professioneel geleverd kunnen krijgen. 
  • Sponsor / Event Finding: Sponsor Finding en Event Finding is een vak opzicht. Hoe vindt je de juiste combinatie en waarde voor zowel de sponsor als de 'property'. Waar versterken de proposities elkaar en hoe kan je samen met een potentiële sponsor de juiste insteek vinden om samen je doelen te bereiken? Hoe zorg je ervoor dat het mes aan twee kanten snijdt? Sommige evenementen hebben goede, betrokken, passende sponsors nodig en sommige sponsors goede, betrokken en passende evenementen. Sponsor en event matching is in Nederland vaak in handen van sport-marketeers en hoewel dat een betrouwbare approach is, kan een onafhankelijke blik en advies voor verfrissende nieuwe inzichten zorgen. Jeroen heeft jarenlang in de sponsoring gewerkt zowel voor organisaties die naar sponsors op zoek waren als, als voor sponsor van evenementen. Hij heeft een uitgebreid begrip van de Nederlandse en Internationale sponsorwereld en een groot netwerk en kan zo op een creatieve manier de juiste matches in de markt ontdekken.
  • Interim-management: Heeft u op korte termijn een ervaren manager nodig, die u kan helpen om een afdeling of project tijdelijk of voor langere termijn op koers te houden, die uw organisatie of project weet uit te breiden of weer vlot weet te trekken, dan is het fijn te weten dat er een interim manager is die zijn jarenlange ervaring vrijwel direct bij u in de praktijk kan brengen. Of het nu gaat om een kort lopende opdracht ter vervanging van een afwezige of een langere opdracht om de organisatie te ondersteunen, Jeroen zijn aanpak kenmerkt zich door een heldere structuur, duidelijke doelen en veel aandacht voor mensen en hun persoonlijke kwaliteiten. Zo weet je Jeroen het beste uit de mensen en een organisatie of project te halen. 
  • Verandermanagement: Een van de moeilijkste dingen om te bewerkstelligen is het veranderen van processen, structuren en werkwijzes binnen een onderneming of organisatie. Toch is dit soms nodig. Immers om te kunnen groeien en succesvol te zijn, moeten wij onszelf soms opnieuw uitvinden of tenminste een beetje aan onszelf en onze organisatie schaven. Om deze processen in kaart te brengen en tot een goed einde te brengen kan een ervaren verandering-specialist uitkomst bieden. Deze kan binnen de organisatie het draagvlak en de bijdrage creëren die van de organisatie nodig is om de gewenste verandering tot stand te brengen. Jeroen heeft zowel in zijn werkende leven als met De Roever Management & Consultancy al een aantal dit soort processen mogen begeleiden. Processen die zonder uitzondering geleid hebben tot groter verbeteringen in de organisaties van de opdrachtgevers.